VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

3c62a650216a5de2ab50770aea769138    รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมของไฟล์ Threatbook

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อไฟล์: 3c62a650216a5de2ab50770aea769138
MD5: 3c62a650216a5de2ab50770aea769138
sha256: b4d3205615caa3e16a04671f6e2009a4527ad8ada6bb1b1ea64878a941892595

เอกสาร IOC รายงานข่าวกรองคุกคาม

ไม่พบ IOC ปัญญา

ระบบการตัดสินใจของ Intelligence

ระบบตรวจสอบข่าวกรองที่ตรวจไม่พบ

รายงานพฤติกรรมเครือข่าย

ไม่พบลักษณะพฤติกรรม

รายงานการเผยแพร่เอกสาร

ไม่พบรายงานการเปิดเผยไฟล์

รายงานหมายเลขกระบวนการของไฟล์

nofind

รายงานลายเซ็นพฤติกรรมของเอกสาร

ไม่พบรายงานพฤติกรรมไฟล์

ข้อมูลแบบคงที่

ไม่พบข้อมูลแบบสแตติก