VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

   ข้อมูลไฟล์

รายงานการสแกนหลายเครื่องของ Virscan.org
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo

ข้อมูลพื้นฐาน

MD5:c1ba979ce8aa4a1c277b81d11c693ea6
文件大小:5.58MB
上传时间: 2014-09-22 10:36:30 (CST)
ชื่อแพ็กเกจ:
สภาพแวดล้อมการทำงานขั้นต่ำ:
ลิขสิทธิ์:

พฤติกรรมที่สำคัญ

คำอธิบายพฤติกรรม: 获取系统权限
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
SE_DEBUG_PRIVILEGE

พฤติกรรมกระบวนการ

คำอธิบายพฤติกรรม: 进程退出
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: N/A

พฤติกรรมอื่น ๆ

คำอธิบายพฤติกรรม: 获取系统权限
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
SE_DEBUG_PRIVILEGE