VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ข้อมูลไฟล์
การจัดระดับความปลอดภัย:45
รายการพฤติกรรม
ข้อมูลพื้นฐาน
MD5:9e3c13b6556d5636b745d3e466d47467
ประเภทไฟล์:EXE
บริษัท ผลิต:Microsoft Corporation
เวอร์ชัน:5.1.0.0---5.1.0.0
ข้อมูลเชลล์หรือคอมไพเลอร์:COMPILER:Dev-C++ v4 *
พฤติกรรมที่สำคัญ
คำอธิบายพฤติกรรม:创建系统服务
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:[服务创建成功]: PowerManager, C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\%temp%\1448963129.968597.exe
คำอธิบายพฤติกรรม:获取TickCount值
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:TickCount = 509787, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 509865, SleepMilliseconds = 100.
พฤติกรรมกระบวนการ
คำอธิบายพฤติกรรม:进程退出
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:N/A
คำอธิบายพฤติกรรม:创建本地线程
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:N/A
คำอธิบายพฤติกรรม:创建新文件进程
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\%temp%\1448963130.003625.exe, CmdLine = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\%temp%\1448963130.003625.exe
คำอธิบายพฤติกรรม:枚举进程
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:N/A
พฤติกรรมของไฟล์
คำอธิบายพฤติกรรม:查找文件
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:FileName = C:\*.exe
FileName = C:\*.*
FileName = C:\222c25ed\*.exe
FileName = C:\222c25ed\*.*
FileName = C:\222c25ed\IE8-Setup-Full\*.exe
FileName = C:\222c25ed\IE8-Setup-Full\*.*
FileName = C:\222c25ed\IE8-Setup-Full\log\*.exe
FileName = C:\222c25ed\IE8-Setup-Full\log\*.*
FileName = C:\AnalyzeControl\*.exe
FileName = C:\AnalyzeControl\*.*
FileName = C:\DiskD\*.exe
FileName = C:\DiskD\*.*
FileName = C:\DiskX\*.exe
FileName = C:\DiskX\*.*
FileName = C:\Documents and Settings\*.exe
พฤติกรรมอื่น ๆ
คำอธิบายพฤติกรรม:创建互斥体
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:Global\PowerManagerMutant
คำอธิบายพฤติกรรม:启动系统服务
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:[服务启动成功]: LocalSystem, Power Manager, C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\%temp%\1448963132.429039.exe
คำอธิบายพฤติกรรม:创建事件对象
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:EventName = Global\crypt32LogoffEvent
คำอธิบายพฤติกรรม:创建系统服务
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:[服务创建成功]: PowerManager, C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\%temp%\1448963129.968597.exe
คำอธิบายพฤติกรรม:获取TickCount值
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:TickCount = 509787, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 509865, SleepMilliseconds = 100.
เรียกใช้ภาพหน้าจอ
VirSCAN

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号