VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

   ข้อมูลไฟล์

รายงานการสแกนหลายเครื่องของ Virscan.org
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo

ข้อมูลพื้นฐาน

MD5:290934c61de9176ad682ffdd65f0a669
文件大小:5.58MB
上传时间: 2014-09-22 10:36:30 (CST)
ชื่อแพ็กเกจ:
สภาพแวดล้อมการทำงานขั้นต่ำ:
ลิขสิทธิ์:

พฤติกรรมเครือข่าย

คำอธิบายพฤติกรรม: 发送一个已连接的套接字数据
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: SOCKET = 0x0000008c, TotalSize = 5, Offset = 0, ReadSize = 5.
คำอธิบายพฤติกรรม: 建立到一个指定的套接字连接
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: 127.26.152.13:80

พฤติกรรมอื่น ๆ

คำอธิบายพฤติกรรม: 创建互斥体
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: SADFHUHF
คำอธิบายพฤติกรรม: 获取系统权限
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
SE_DEBUG_PRIVILEGE