VirSCAN VirSCAN

1, Puteți ÎNCĂRCA orice tip de fișier, însă limita este de 20Mb per fișier.
2, VirSCAN suportă decompresie Rar/Zip, însă arhiva nu trebuie să conțină mai mult de 20 fișiere.
3, VirSCAN poate scana fișiere arhivate cu parola 'infected' sau 'virus'

Limba
Nivelul de încărcare a serverului
Server Load

Informații despre fișiere
Evaluarea siguranței:
Listă de comportamente
Informații de bază
MD5:e933f6ca4914fba582430449abfe6d6e
Numele pachetului:com.mobincube.android.sc_XDCQV
Mediul de operare minim:Android 2.3, 2.3.1, 2.3.2
drepturi de autor:Mobimento Mobile
Comportamentul cheie
Descrierea comportamentului:关闭系统文件保护
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\explorer.exe
Comportamentul procesului
Descrierea comportamentului:创建本地线程
Pentru mai multe informații:TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1472, ThreadID = 896, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
Descrierea comportamentului:枚举进程
Pentru mai multe informații:N/A
Fișier comportament
Descrierea comportamentului:创建文件
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe
Descrierea comportamentului:创建可执行文件
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe
Descrierea comportamentului:查找文件
Pentru mai multe informații:FileName = 1.TNT盒子.exe
Descrierea comportamentului:复制文件
Pentru mai multe informații:C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\lorer.exe ---> C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe ---> C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe
Descrierea comportamentului:重命名文件
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\explorer.exe ---> C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\lorer.exe
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> C:\WINDOWS\explorer.exe
Descrierea comportamentului:修改文件内容
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> Offset = 0
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> Offset = 65536
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> Offset = 131072
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> Offset = 196608
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> Offset = 262144
Înregistrare comportament
Descrierea comportamentului:修改注册表
Pentru mai multe informații:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Multimedia\DrawDib\vga.drv 1920x973x16(565 0)
Alt comportament
Descrierea comportamentului:创建互斥体
Pentru mai multe informații:CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
MSCTF.Shared.MUTEX.ELH
MSCTF.Shared.MUTEX.AEC
Descrierea comportamentului:创建事件对象
Pentru mai multe informații:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\crypt32LogoffEvent
EventName = MSCTF.SendReceive.Event.AEC.IC
EventName = MSCTF.SendReceiveConection.Event.AEC.IC
Descrierea comportamentului:查找指定窗口
Pentru mai multe informații:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CicLoaderWndClass,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [OleMainThreadWndClass,]
Descrierea comportamentului:窗口信息
Pentru mai multe informații:Pid = 1472, Hwnd=0x7038a, Text = 使用说明, ClassName = Button(GroupBox).
Pid = 1472, Hwnd=0x7037c, Text = 标签, ClassName = Afx:400000:b:10011:1900015:0.
Pid = 1472, Hwnd=0x603ac, Text = 已运行破解, ClassName = Button(RadioButton).
Pid = 1472, Hwnd=0x1d02bc, Text = 运行并破解, ClassName = Button(RadioButton).
Pid = 1472, Hwnd=0x1702d8, Text = 破解, ClassName = Button.
Pid = 1472, Hwnd=0x1902ce, Text = ----尚未运行----, ClassName = Edit.
Pid = 1472, Hwnd=0x403a2, Text = ----尚未破解----, ClassName = Edit.
Pid = 1472, Hwnd=0x40392, Text = 运行情况, ClassName = Afx:400000:b:10011:1900015:0.
Pid = 1472, Hwnd=0x703ba, Text = 破解情况, ClassName = Afx:400000:b:10011:1900015:0.
Pid = 1472, Hwnd=0x1902fe, Text = dolphin震破解, ClassName = WTWindow.
Pid = 1472, Hwnd=0x7038e, Text = 确定, ClassName = Button.
Pid = 1472, Hwnd=0xe02aa, Text = 1.TNT盒子.exe不存在!请把本文件放在欲破解的程序目录下运行!, ClassName = Static.
Pid = 1472, Hwnd=0x110342, Text = 系统提示, ClassName = #32770.
Pid = 1472, Hwnd=0xf02aa, Text = 确定, ClassName = Button.
Pid = 1472, Hwnd=0x8038e, Text = 1.TNT盒子.exe不存在!请把本文件放在欲破解的程序目录下运行!, ClassName = Static.
Descrierea comportamentului:搜索kernel32.dll基地址
Pentru mai multe informații:Instruction Address = 0x004003cb
Descrierea comportamentului:打开事件
Pentru mai multe informații:HookSwitchHookEnabledEvent
Global\crypt32LogoffEvent
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007B4.00000000.00000040
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007B4.00000000.00000040
MSCTF.SendReceiveConection.Event.ELH.IC
MSCTF.SendReceive.Event.ELH.IC
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007B4.00000000.00000041
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007B4.00000000.00000041
Descrierea comportamentului:关闭系统文件保护
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\explorer.exe
Descrierea comportamentului:可执行文件签名信息
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe(签名验证: 通过)
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe(签名验证: 未通过)
Descrierea comportamentului:隐藏指定窗口
Pentru mai multe informații:[Window,Class] = [,Afx:400000:8:10011:1900015:0]
[Window,Class] = [,ComboLBox ]
Descrierea comportamentului:可执行文件MD5
Pentru mai multe informații:C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> 9eb867933136ad37eaf7f2ecb97e3a4d
C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe ---> d115d10dfe75f0f8ae7e25652d9849e5
Descrierea comportamentului:打开互斥体
Pentru mai multe informații:ShimCacheMutex
Activities
Numele activitățiitip
com.mobimento.caponate.MainActivityandroid.intent.action.MAIN
com.mobimento.caponate.MainActivityandroid.intent.category.LAUNCHER
Funcție periculoasă
Numele funcțieiinformaţii
java/net/URL;->openConnection连接URL
LocationManager;->getLastKnownLocation获取地址位置
android/app/NotificationManager;->notify信息通知栏
ContentResolver;->query读取联系人、短信等数据库
HttpClient;->execute请求远程服务器
DefaultHttpClient;->execute发送HTTP请求
java/net/URLConnection;->connect连接URL
java/net/HttpURLConnection;->connect连接URL
TelephonyManager;->getDeviceId搜集用户手机IMEI码、电话号码、系统版本号等信息
TelephonyManager;->getLine1Number获取手机号
Camera;->open开启相机
getRuntime获取命令行环境
Modul de pornire
numeinformaţii
com.mobimento.caponate.util.notifications.GCMReceiver
com.mobimento.caponate.util.notifications.GCMReceiver
Informații despre publicitate
numeinformaţii
com.inmobi.androidsdkInMobi
com.millennialmedia.androidMillennialMedia
Listă de permisiuni
Numele licențeiinformaţii
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE写外部存储器(如:SD卡)
android.permission.INTERNET连接网络(2G或3G)
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION获取精确的位置(通过GPS)
android.permission.ACCESS_CORSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE读取wifi网络状态
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE读取网络状态(2G或3G)
android.permission.READ_PHONE_STATE读取电话状态
android.permission.GET_ACCOUNTS访问账户列表
android.permission.WAKE_LOCK手机屏幕关闭后后台进程仍运行
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.mobincube.android.sc_XDCQV.permission.C2D_MESSAGE
Lista de servicii
nume
com.mobimento.caponate.util.notifications.GCMIntentService
Providers
numeinformaţii
com.mobimento.caponate.util.AppContentProvider
Listă fișiere
Numele fișierului Verificați codul
assets/config/config.cfg 0xb1675326
assets/admobincube.png 0xf2f74478
assets/admobincube~iPad.png 0x7600953d
assets/app.dat 0x410a7082
assets/img5120792.png 0xef125a25
assets/labels.cal 0x74f0d92a
assets/mobincube_promo_initial_splash.png 0xbd8f9e7f
assets/section.id 0xebbe91a3
assets/section.title 0xdde0a93d
assets/t.fs 0x0
assets/t.ndx 0xa5d0fe6
assets/t0.fs 0x0
assets/t0.ndx 0xa5d0fe6
assets/ti0.fs 0x0
assets/ti0.ndx 0xa5d0fe6
res/color/common_signin_btn_text_dark.xml 0xfa25a6ca
res/color/common_signin_btn_text_light.xml 0xe6a5c420
res/drawable/common_signin_btn_icon_dark.xml 0xeb773781
res/drawable/common_signin_btn_icon_light.xml 0x338f70dc
res/drawable/common_signin_btn_text_dark.xml 0x82c02caf
res/drawable/common_signin_btn_text_light.xml 0xbe7bfbd3
res/drawable/ic_launcher.png 0xfca530b0
res/drawable/img_dialogo.9.png 0xc50810cd
res/drawable/img_dialogo_gris.9.png 0xf81b139e
res/drawable/interstitialclose.png 0x150aca83
res/drawable/loading_picture.png 0x8b2ca2f8
res/drawable/target_area.png 0xab6cc1cd
res/drawable/target_location.png 0xa37c6a2c
res/layout/contenedora.xml 0xc5f8cad5
res/layout/custom_notification.xml 0xbdc4525a
res/layout/disabled_activity.xml 0xfc072f27
res/layout/linear.xml 0x6899928e
res/layout/listview_item_row.xml 0xd8f1832f
res/layout/main.xml 0x56697c37
res/layout/month_year_chooser_layout.xml 0xdb365d49
res/layout/online_app_loader.xml 0x379fa238
res/layout/prueba.xml 0x253674e4
AndroidManifest.xml 0xe524005
resources.arsc 0xc4918fdf
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_disabled_dark.9.png 0x6ba2f1d4
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_dark.9.png 0x56aaa937
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_light.9.png 0x56aaa937
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_disabled_light.9.png 0x6ba2f1d4
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_focus_dark.9.png 0x2dab6013
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_focus_light.9.png 0xbc5f3c42
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_normal_dark.9.png 0x7ea98f7a
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_normal_light.9.png 0x6e1c464e
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_pressed_dark.9.png 0xa5752b57
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_icon_pressed_light.9.png 0xb85348d4
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_disabled_dark.9.png 0x17e0aaed
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_dark.9.png 0x6f060356
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_light.9.png 0x6f060356
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_disabled_light.9.png 0x17e0aaed
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_focus_dark.9.png 0x6e5bd43
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_focus_light.9.png 0x2d40207c
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_normal_dark.9.png 0x7b28e132
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_normal_light.9.png 0x9b7d6fcf
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_pressed_dark.9.png 0xff27ce44
res/drawable-hdpi/common_signin_btn_text_pressed_light.9.png 0x632a426c
res/drawable-hdpi/ic_plusone_medium_off_client.png 0xbe4dfd5e
res/drawable-hdpi/ic_plusone_small_off_client.png 0x7fdd4e4a
res/drawable-hdpi/ic_plusone_standard_off_client.png 0x358e9886
res/drawable-hdpi/ic_plusone_tall_off_client.png 0x7b7cfa07
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_disabled_dark.9.png 0x6adcd51a
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_dark.9.png 0x2d69d04d
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_light.9.png 0x2d69d04d
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_disabled_light.9.png 0x6adcd51a
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_focus_dark.9.png 0x373f3662
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_focus_light.9.png 0x2f93a4f5
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_normal_dark.9.png 0xd48fa96b
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_normal_light.9.png 0xf05c9769
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_pressed_dark.9.png 0x59c4e5dc
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_icon_pressed_light.9.png 0xe5605297
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_disabled_dark.9.png 0xe16d4f8b
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_dark.9.png 0x409d5a57
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_light.9.png 0x409d5a57
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_disabled_light.9.png 0xe16d4f8b
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_focus_dark.9.png 0x22737634
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_focus_light.9.png 0xbffd2bcb
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_normal_dark.9.png 0xfb223b7d
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_normal_light.9.png 0x60f83821
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_pressed_dark.9.png 0x1e60cd2
res/drawable-mdpi/common_signin_btn_text_pressed_light.9.png 0x9d672a4b
res/drawable-mdpi/ic_plusone_medium_off_client.png 0x211565b2
res/drawable-mdpi/ic_plusone_small_off_client.png 0xd4abbde4
res/drawable-mdpi/ic_plusone_standard_off_client.png 0x8173abf6
res/drawable-mdpi/ic_plusone_tall_off_client.png 0xe41772db
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_dark.9.png 0x6d7b950
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_dark.9.png 0x50b8341e
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_light.9.png 0x50b8341e
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_light.9.png 0x6d7b950
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_focus_dark.9.png 0x9c20d564
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_focus_light.9.png 0x28715210
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_normal_dark.9.png 0xe5361963
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_normal_light.9.png 0xca22ee51
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_pressed_dark.9.png 0x5c42b01f
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_icon_pressed_light.9.png 0x3a699d26
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_disabled_dark.9.png 0xf5125721
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_dark.9.png 0x8c3f74b4
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_light.9.png 0x8c3f74b4
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_disabled_light.9.png 0xf5125721
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_focus_dark.9.png 0x434d065d
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_focus_light.9.png 0x96dc95b5
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_normal_dark.9.png 0xab924632
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_normal_light.9.png 0xf4bbe708
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_pressed_dark.9.png 0x64d28972
res/drawable-xhdpi/common_signin_btn_text_pressed_light.9.png 0xd9cce7d9
res/drawable-xhdpi/ic_plusone_medium_off_client.png 0x77d1633d
res/drawable-xhdpi/ic_plusone_small_off_client.png 0x9fd5e404
res/drawable-xhdpi/ic_plusone_standard_off_client.png 0x2a6cad9d
res/drawable-xhdpi/ic_plusone_tall_off_client.png 0x6fda91e2
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_dark.9.png 0xe343f428
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_dark.9.png 0xec65bfc3
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_focus_light.9.png 0xec65bfc3
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_disabled_light.9.png 0xe343f428
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_focus_dark.9.png 0x7e270fd9
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_focus_light.9.png 0xc3aa58dc
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_normal_dark.9.png 0x8046e05e
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_normal_light.9.png 0x30488965
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_pressed_dark.9.png 0x54407d1c
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_icon_pressed_light.9.png 0xc46fc900
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_disabled_dark.9.png 0x5f12ee94
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_dark.9.png 0x3472ce78
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_disabled_focus_light.9.png 0x3472ce78
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_disabled_light.9.png 0x5f12ee94
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_focus_dark.9.png 0xd59ac5b5
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_focus_light.9.png 0x108e8c16
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_normal_dark.9.png 0x6cec7869
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_normal_light.9.png 0xd3b3970e
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_pressed_dark.9.png 0x693d65e1
res/drawable-xxhdpi/common_signin_btn_text_pressed_light.9.png 0x4eee0ff5
res/drawable-xxhdpi/ic_plusone_medium_off_client.png 0x5e3d79cd
res/drawable-xxhdpi/ic_plusone_small_off_client.png 0x309ccadf
res/drawable-xxhdpi/ic_plusone_standard_off_client.png 0xd60db340
res/drawable-xxhdpi/ic_plusone_tall_off_client.png 0xfba2225d
classes.dex 0xa4d8271b
README.txt 0xc58441e0
com/paypal/android/utils/data/data.bin 0xc75e5e3e
com/paypal/android/utils/data/locale.bin 0x21f4e71b
close_48x48.png 0x961e1b0d
close_32x32.png 0x8e28a6f5
org/osmdroid/center.png 0x61705c5
org/osmdroid/direction_arrow.png 0x4ab0b4e3
org/osmdroid/ic_menu_compass.png 0x9991a8dc
org/osmdroid/ic_menu_mapmode.png 0x31ecd942
org/osmdroid/ic_menu_mylocation.png 0x16e7488a
org/osmdroid/ic_menu_offline.png 0xddbcd5ea
org/osmdroid/marker_default.png 0x3c9ad23
org/osmdroid/marker_default_focused_base.png 0x755d116a
org/osmdroid/navto_small.png 0x3c0e7845
org/osmdroid/next.png 0x257eaa75
org/osmdroid/person.png 0x4e5bf3f5
org/osmdroid/previous.png 0x6587d563
res/values/attrs.xml 0x17162127
org/mapsforge/android/maps/patterns/cemetery.png 0x6dc237b7
org/mapsforge/android/maps/patterns/marsh.png 0x2a465383
org/mapsforge/android/maps/patterns/military.png 0x7efb65c
org/mapsforge/android/maps/patterns/nature-reserve.png 0xe2bc9a3
org/mapsforge/android/maps/patterns/wood-coniferous.png 0x1a76344a
org/mapsforge/android/maps/patterns/wood-deciduous.png 0xa365267e
org/mapsforge/android/maps/patterns/wood-mixed.png 0xcd1645f2
org/mapsforge/android/maps/symbols/airport.png 0xe933fc1b
org/mapsforge/android/maps/symbols/atm.png 0x125d9acb
org/mapsforge/android/maps/symbols/bakery.png 0x4c0d752e
org/mapsforge/android/maps/symbols/bank.png 0xc8c4fbb6
org/mapsforge/android/maps/symbols/bicycle_rental.png 0x3dbcbc43
org/mapsforge/android/maps/symbols/bus.png 0xfbe4228e
org/mapsforge/android/maps/symbols/bus_sta.png 0x382441e8
org/mapsforge/android/maps/symbols/cafe.png 0xc6ed2404
org/mapsforge/android/maps/symbols/cave_entrance.png 0x4af6c3d2
org/mapsforge/android/maps/symbols/chair_lift_2.png 0xd48e5271
org/mapsforge/android/maps/symbols/church.png 0x7a073a88
org/mapsforge/android/maps/symbols/cinema.png 0x172325e
org/mapsforge/android/maps/symbols/fastfood.png 0x6976225
org/mapsforge/android/maps/symbols/firebrigade.png 0xb4091bbb
org/mapsforge/android/maps/symbols/fountain.png 0xbf40dae4
org/mapsforge/android/maps/symbols/helipad.png 0xb55eedb7
org/mapsforge/android/maps/symbols/hospital.png 0x1773e9e9
org/mapsforge/android/maps/symbols/hostel.png 0x7497f8ad
org/mapsforge/android/maps/symbols/hotel.png 0xed5afc7a
org/mapsforge/android/maps/symbols/information.png 0x92a8c417
org/mapsforge/android/maps/symbols/library.png 0xbeccf8a8
org/mapsforge/android/maps/symbols/oneway.png 0x1dcc9c7d
org/mapsforge/android/maps/symbols/parking.png 0xc769bb9e
org/mapsforge/android/maps/symbols/peak.png 0x93385c55
org/mapsforge/android/maps/symbols/petrolStation.png 0x13b0ce85
org/mapsforge/android/maps/symbols/pharmacy.png 0x6edc6aff
org/mapsforge/android/maps/symbols/playground.png 0x1468ae7
org/mapsforge/android/maps/symbols/postbox.png 0x8969e4d8
org/mapsforge/android/maps/symbols/postoffice.png 0x9f37adc
org/mapsforge/android/maps/symbols/pub.png 0x1a7609d5
org/mapsforge/android/maps/symbols/railway-crossing.png 0xbdb58006
org/mapsforge/android/maps/symbols/recycling.png 0xb61983c5
org/mapsforge/android/maps/symbols/restaurant.png 0x424148e8
org/mapsforge/android/maps/symbols/school.png 0x48001ef8
org/mapsforge/android/maps/symbols/shelter.png 0xe11df634
org/mapsforge/android/maps/symbols/supermarket.png 0xbabadae
org/mapsforge/android/maps/symbols/telephone.png 0x92de6f8f
org/mapsforge/android/maps/symbols/theatre.png 0xa5e8ea29
org/mapsforge/android/maps/symbols/toilets.png 0xf3318f3b
org/mapsforge/android/maps/symbols/traffic_signal.png 0xee01f0a3
org/mapsforge/android/maps/symbols/university.png 0x8f2e06ff
org/mapsforge/android/maps/symbols/viewpoint.png 0xc480c57a
org/mapsforge/android/maps/symbols/vulcan.png 0x2a5379f2
org/mapsforge/android/maps/symbols/windmill.png 0xd9e01748
COPYING 0x6677f57c
COPYING.LESSER 0x17e4701b
NEWS 0x37762a83
META-INF/MANIFEST.MF 0x46eebfb5
META-INF/CERT.SF 0x9ed209e0
META-INF/CERT.RSA 0xb4590d3b
Rulați captura de ecran
VirSCAN

Despre VirSCAN | Politica de confidențialitate | Contact | Linie prietenoasă | Ajută VirSCAN
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号