VirSCAN VirSCAN

1, Możesz wysyłać dowolne pliki, ale nie większe niż 20Mb.
2, VirSCAN obsługuje dekompresję Rar/Zip, ale archiwum musi zawierać mniej niż 20 plików.
3, VirSCAN może skanować pliki skompresowane i zaszyfrowane hasłem "infected" lub "virus".

Język
Obciążenie serwera
Server Load

Informacje o pliku
Ocena bezpieczeństwa:71
Lista zachowań
Podstawowe informacje
MD5:91a946abd1c4d36ad66fedae67c2912b
Typ pliku:Rar
Firma produkcyjna:
Wersja:
Informacje o powłoce lub kompilatorze:COMPILER:Microsoft Visual Studio .NET 2005 -- 2008 -> Microsoft Corporation *
Informacje o segregatorze:HackYang.exedumpFile / d455bbf922da6fe50dc741766c9d43ab / EXE
HackYang.exe / d455bbf922da6fe50dc741766c9d43ab / EXE
granny2.dlldumpFile / 866e2e50c531d6121023488b2f13a16b / DLL
granny2.dll / 866e2e50c531d6121023488b2f13a16b / DLL
devil.dlldumpFile / c291cd538c8c0fa0ca0c3c17765a44af / DLL
devil.dll / c291cd538c8c0fa0ca0c3c17765a44af / DLL
dsetup.dlldumpFile / 65da15725118b0a0f8abb5163a75e6f3 / DLL
dsetup.dll / 65da15725118b0a0f8abb5163a75e6f3 / DLL
oxquiz.luadumpFile / dd79c94c8ce2d5415244a882ccfcd81e / Unknown
oxquiz.luadumpFile / dd79c94c8ce2d5415244a882ccfcd81e / Unknown
oxquiz.lua / dd79c94c8ce2d5415244a882ccfcd81e / Unknown
OX.rardumpFile / 90ce77bd82d85ba48788f191c3a5f1ca / Rar
OX.rar / 90ce77bd82d85ba48788f191c3a5f1ca / Rar
HackyangdumpFile / d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e / Unknown
Kluczowe zachowanie
Opis zachowania:设置特殊文件夹属性
Szczegóły:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~\WebSlices~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache
C:\Documents and Settings\Administrator\IECompatCache
Opis zachowania:隐藏指定窗口
Szczegóły:[Window,Class] = [,BrowserFrameGripperClass]
[Window,Class] = [缩放级别,ToolbarWindow32]
[Window,Class] = [,msctls_progress32]
Opis zachowania:设置消息钩子
Szczegóły:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.02
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.01
Opis zachowania:修改注册表_启动项
Szczegóły:\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\JYN Start
Zachowanie procesowe
Opis zachowania:创建进程
Szczegóły:ImagePath = C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE, CmdLine = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" http://www.yixun.com/
Opis zachowania:创建新文件进程
Szczegóły:ImagePath = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.exe, CmdLine = "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.exe"
Opis zachowania:枚举进程
Szczegóły:N/A
Zachowanie pliku
Opis zachowania:写权限映射文件
Szczegóły:CiceroSharedMemDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
Local\UrlZonesSM_Administrator
\WINDOWS\system32\zh-cn\ieframe.dll.mui
Internet Explorer Immutable Application State (00000820-0000-0000-0000-000000000000)
ie_lcie_LogonMedium
ie_lcie_main_684
Isolation Process Registry (ACAD3C45-8749-11E4-91B9-0800277A0DD3)
Isolation Signal Registry (ACAD3C45-8749-11E4-91B9-0800277A0DD3, 0)
CTF.AsmListCache.FMPDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
DfRoot0000693A8
MSCTF.MarshalInterface.FileMap.IDI..AKIIF
MSCTF.MarshalInterface.FileMap.IDI.B.PKIIF
MSCTF.MarshalInterface.FileMap.IDI.C.PKIIF
MSCTF.MarshalInterface.FileMap.IDI.D.PKIIF
MSCTF.MarshalInterface.FileMap.IDI.E.PKIIF
Opis zachowania:创建可执行文件
Szczegóły:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.01
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.02
Opis zachowania:修改文件内容
Szczegóły:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.00---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HBO\JYN.004---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HBO\JYN.004---> Offset = 165
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\dnserrordiagoff[1]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IUKHR8T2\ErrorPageTemplate[1]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\errorPageStrings[1]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\httpErrorPagesScripts[3]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\noConnect[2]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\bullet[2]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\background_gradient[1]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IUKHR8T2\down[2]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IUKHR8T2\favcenter[2]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\tools[1]---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HBO\JYN.002---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HBO\JYN.002---> Offset = 165
Opis zachowania:设置特殊文件夹属性
Szczegóły:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~\WebSlices~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache
C:\Documents and Settings\Administrator\IECompatCache
Zachowanie sieci
Opis zachowania:连接指定站点
Szczegóły:InternetConnectA: ServerName = www.yixun.com, PORT = 80
Opis zachowania:建立到一个指定的套接字连接
Szczegóły:127.0.0.1:1032
Opis zachowania:打开HTTP请求
Szczegóły:HttpOpenRequestA: www.yixun.com:80/, hConnect = 0x000001a0
HttpOpenRequestA: www.yixun.com:80/, hConnect = 0x000005b0
Opis zachowania:下载文件
Szczegóły:URLDownloadToFileW: http://www.live.com/favicon.ico ---> C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
Zachowanie rejestru
Opis zachowania:修改注册表
Szczegóły:\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.exe
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\{63800dac-e7ca-4df9-9a5c-20765055488d}\Enable
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window_Placement
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\Count
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\Time
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\LoadTime
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\LoadTimeCount
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\FaviconPath
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\0\DisplayName
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\0\ErrorState
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\0\DisplayMask
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\1\DisplayName
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\1\ErrorState
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\1\DisplayMask
Opis zachowania:删除注册表键
Szczegóły:\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\{63800dac-e7ca-4df9-9a5c-20765055488d}
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}
Opis zachowania:删除注册表键值
Szczegóły:\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\0\Expiration
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\LinksBar\ItemCache\1\Expiration
Opis zachowania:删除注册表键值_IE连接设置
Szczegóły:\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
Opis zachowania:修改注册表_启动项
Szczegóły:\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\JYN Start
Inne zachowanie
Opis zachowania:创建互斥体
Szczegóły:CTF.LBES.MutexDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
CTF.Compart.MutexDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
CTF.Asm.MutexDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
CTF.Layouts.MutexDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
CTF.TMD.MutexDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500MUTEX.DefaultS-1-5-21-1482476501-1645522239-1417001333-500
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
Local\{D45184B2-D44D-4D99-931B-B84626BC5EF2}
Local\RSS Eventing Connection Database Mutex 00000684
MSCTF.Shared.MUTEX.AEH
RasPbFile
Local\!IECompat!Mutex
Opis zachowania:内联HOOK
Szczegóły:C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll--->NtEnumerateValueKey Offset = 0x0
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll--->NtQuerySystemInformation Offset = 0x0
Opis zachowania:设置消息钩子
Szczegóły:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.02
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GVTYSV\JYN.01
Opis zachowania:查找指定窗口
Szczegóły:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [,AKLMW]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [NDDEAgnt,NetDDE Agent]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [IEFrame,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [TXGuiFoundation,QQ2013]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CTXOPConntion_Class,OP_2269840561]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CicLoaderWndClass,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [OleMainThreadWndClass,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_AutodialMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_WebCheckMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Static,]
Opis zachowania:获取系统权限
Szczegóły:SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
Opis zachowania:枚举窗口
Szczegóły:N/A
Opis zachowania:隐藏指定窗口
Szczegóły:[Window,Class] = [,BrowserFrameGripperClass]
[Window,Class] = [缩放级别,ToolbarWindow32]
[Window,Class] = [,msctls_progress32]
Uruchom zrzut ekranu
VirSCAN

O VirSCAN | Polityka prywatności | Kontakt z nami | Przyjazny link | Pomóż VirSCAN
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号