VirSCAN VirSCAN

1, Możesz wysyłać dowolne pliki, ale nie większe niż 20Mb.
2, VirSCAN obsługuje dekompresję Rar/Zip, ale archiwum musi zawierać mniej niż 20 plików.
3, VirSCAN może skanować pliki skompresowane i zaszyfrowane hasłem "infected" lub "virus".

Język
Obciążenie serwera
Server Load

Informacje o pliku
Ocena bezpieczeństwa:42
Lista zachowań
Podstawowe informacje
MD5:05ba30b0305ab8c49a5db628136e828c
Typ pliku:EXE
Firma produkcyjna:hs
Wersja:1.0.0.0---1.0.0.0
Informacje o powłoce lub kompilatorze:COMPILER:Elan
Kluczowe zachowanie
Opis zachowania:设置特殊文件夹属性
Szczegóły:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Zachowanie procesowe
Opis zachowania:创建本地线程
Szczegóły:TargetProcess: %temp%\1460204263.450745.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 632, StartAddress = 0041895D, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.451125.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 124, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.451502.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 716, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.451880.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 252, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.452255.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 1500, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.452633.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 168, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.453012.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 180, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.453389.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 508, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.453764.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 484, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.454140.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 1856, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.454516.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 1388, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.454892.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 416, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.455265.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 1360, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.455641.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 1396, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\1460204263.456017.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 1456, ThreadID = 784, StartAddress = 00418951, Parameter = 00000000
Zachowanie pliku
Opis zachowania:创建文件
Szczegóły:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\gx[1].htm
Opis zachowania:设置特殊文件夹属性
Szczegóły:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Opis zachowania:删除文件
Szczegóły:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\gx[1].htm
Opis zachowania:查找文件
Szczegóły:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS\system32\Ras\*.pbk
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
Zachowanie sieci
Opis zachowania:连接指定站点
Szczegóły:InternetConnectA: ServerName = ww**********om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
Opis zachowania:打开HTTP连接
Szczegóły:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1), hSession = 0x00cc0004
Opis zachowania:建立到一个指定的套接字连接
Szczegóły:URL: ww**********om, IP: <FAKE_SERVER_IP>:80, SOCKET = 0x00000570
URL: ww**********om, IP: <FAKE_SERVER_IP>:80, SOCKET = 0x0000061c
URL: ww**********om, IP: <FAKE_SERVER_IP>:80, SOCKET = 0x00000620
URL: ww**********om, IP: <FAKE_SERVER_IP>:80, SOCKET = 0x0000076c
Opis zachowania:读取网络文件
Szczegóły:hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =1024, BytesRead = 1024.
Opis zachowania:发送HTTP包
Szczegóły:GET /archiver/peizhi/gx.htm HTTP/1.1 Accept: */* Referer: http://www.yayayb.com/archiver/peizhi/gx.htm Accept-Language: zh-cn Content-Type: application/x-www-form-urlencoded User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) Host: ww**********om Cache-Control: no-cache
Opis zachowania:打开HTTP请求
Szczegóły:HttpOpenRequestA: ww**********om:80/archiver/peizhi/gx.htm, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x80004010
Opis zachowania:按名称获取主机地址
Szczegóły:GetAddrInfoW: ww**********om
Zachowanie rejestru
Opis zachowania:修改注册表
Szczegóły:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
Opis zachowania:删除注册表键值
Szczegóły:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
Inne zachowanie
Opis zachowania:创建事件对象
Szczegóły:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
Opis zachowania:查找指定窗口
Szczegóły:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
Opis zachowania:隐藏指定窗口
Szczegóły:[Window,Class] = [,ComboLBox]
[Window,Class] = [,tooltips_class32]
[Window,Class] = [<,CMIButton]
[Window,Class] = [>,CMIButton]
[Window,Class] = [,SysListView32]
[Window,Class] = [,Afx:400000:b:10011:1900015:0]
[Window,Class] = [输入你需要搜索的关键字,然后点击搜索,Edit]
[Window,Class] = [搜索引擎1<普通搜索>,ComboBox]
[Window,Class] = [搜索,Button]
[Window,Class] = [,_EL_CommonDlg]
[Window,Class] = [,_EL_Timer]
[Window,Class] = [,_EL_PicBox]
[Window,Class] = [,_EL_ShapeBox]
[Window,Class] = [,_EL_Label]
[Window,Class] = [获取VIP资源,Button]
Opis zachowania:创建互斥体
Szczegóły:CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
MSCTF.Shared.MUTEX.ELH
RasPbFile
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
Opis zachowania:窗口信息
Szczegóły:Pid = 1456, Hwnd=0x10380, Text = 确定, ClassName = Button.
Pid = 1456, Hwnd=0x10384, Text = 运行时出错! 错误信息:无法找到指定DLL库文件“APlayerCaller.dll”中的输出命令“APlayer_GetWindow” , ClassName = Static.
Pid = 1456, Hwnd=0x1037e, Text = 错误, ClassName = #32770.
Uruchom zrzut ekranu
VirSCAN

O VirSCAN | Polityka prywatności | Kontakt z nami | Przyjazny link | Pomóż VirSCAN
Przetłumaczony przez Łukasz 'ZeeWolf' Kieres, Polska
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号