VirSCAN VirSCAN

1, Můžete nahrát libovolné soubory, ale existuje limit 20Mb na soubor.
2, VirSCAN podporuje dekompresi Rar / Zip, ale musí obsahovat méně než 20 souborů.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.

Vyberte jazyk
Zatížení serveru
Server Load

Informace o souboru
Bezpečnostní hodnocení:76
Seznam chování
Zpráva o analýze chování:         Zpráva o analýze chování souboru souborů Threatbook
Základní informace
MD5:ffb02c1bb60f45a6065793d15ab035da
Typ souboru:EXE
Produkční společnost:cencrack
Verze:1.0.0.0---1.0.0.0
Informace o Shell nebo kompilátoru:PACKER:UPX V2.00-V3.00 -> Markus Oberhumer & Laszlo Molnar & John Reiser *
Informace o podsouborech:upx30_6f49a575dumpFile / 6c9da7f45020669db8bb12b087dca1d2 / EXE
klíčová opatření
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Popis chování:获取TickCount值
Podrobnosti:TickCount = 245031, SleepMilliseconds = 250.
Chování procesu
Popis chování:创建本地线程
Podrobnosti:TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2776, ThreadID = 2788, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2776, ThreadID = 2792, StartAddress = 77C0A341, Parameter = 00A86F58
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2776, ThreadID = 2876, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2776, ThreadID = 2880, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
Chování souborů
Popis chování:创建文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\jtsb.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\CencrackOCR.ini
Popis chování:创建可执行文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\jtsb.dll
Popis chování:修改文件内容
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\jtsb.dll ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\CencrackOCR.ini ---> Offset = 0
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Popis chování:查找文件
Podrobnosti:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS\system32\Ras\*.pbk
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
Chování sítě
Popis chování:连接指定站点
Podrobnosti:InternetConnectA: ServerName = ce****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
Popis chování:打开HTTP连接
Podrobnosti:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0), hSession = 0x00cc0004
Popis chování:建立到一个指定的套接字连接
Podrobnosti:URL: ce****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000334
Popis chování:读取网络文件
Podrobnosti:hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =102400, BytesRead = 102400.
Popis chování:发送HTTP包
Podrobnosti:GET /ftp_cencrack/%CD%F8%C2%E7%C5%E4%D6%C3/upload/_%B9%A4%BE%DF%B0%FC%CA%FD%BE%DD.txt HTTP/1.1 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Accept: */* Host: ce****om Cache-Control: no-cache
Popis chování:打开HTTP请求
Podrobnosti:HttpOpenRequestA: ce****om:80/ftp_cencrack/%cd%f8%c2%e7%c5%e4%d6%c3/upload/_%b9%a4%be%df%b0%fc%ca%fd%be%dd.txt, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x84000000
Popis chování:按名称获取主机地址
Podrobnosti:GetAddrInfoW: ce****om
Chování registru
Popis chování:修改注册表
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
Popis chování:删除注册表键值
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
Další chování
Popis chování:创建互斥体
Podrobnosti:RasPbFile
CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
MSCTF.Shared.MUTEX.IOH
MSCTF.Shared.MUTEX.MNK
Popis chování:创建事件对象
Podrobnosti:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
EventName = MSCTF.SendReceive.Event.MNK.IC
EventName = MSCTF.SendReceiveConection.Event.MNK.IC
Popis chování:查找指定窗口
Podrobnosti:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CicLoaderWndClass,]
Popis chování:窗口信息
Podrobnosti:Pid = 2776, Hwnd=0x3038c, Text = 确定, ClassName = Button.
Pid = 2776, Hwnd=0x20390, Text = 获取更新信息失败!, ClassName = Static.
Pid = 2776, Hwnd=0x5038e, Text = 信息:, ClassName = #32770.
Pid = 2776, Hwnd=0x10384, Text = 翻译, ClassName = Button.
Pid = 2776, Hwnd=0x10380, Text = 自动检测语言, ClassName = ComboBox.
Pid = 2776, Hwnd=0x1037e, Text = -, ClassName = _EL_Label.
Pid = 2776, Hwnd=0x1037c, Text = 复制翻译结果, ClassName = Button.
Pid = 2776, Hwnd=0x1037a, Text = 是否自动翻译, ClassName = Button(CheckBox).
Pid = 2776, Hwnd=0x10378, Text = 升级, ClassName = Button.
Pid = 2776, Hwnd=0x10376, Text = , ClassName = _EL_Label.
Pid = 2776, Hwnd=0x10374, Text = -, ClassName = _EL_Label.
Pid = 2776, Hwnd=0x10372, Text = 复制识别结果, ClassName = Button.
Pid = 2776, Hwnd=0x10370, Text = 翻译结果:, ClassName = _EL_Label.
Pid = 2776, Hwnd=0x1036e, Text = 图像识别结果:, ClassName = _EL_Label.
Pid = 2776, Hwnd=0x10388, Text = Author:Cencrack, ClassName = _EL_Label.
Popis chování:获取TickCount值
Podrobnosti:TickCount = 245031, SleepMilliseconds = 250.
Popis chování:打开事件
Podrobnosti:HookSwitchHookEnabledEvent
MSFT.VSA.COM.DISABLE.2776
MSFT.VSA.IEC.STATUS.6c736db0
\SECURITY\LSA_AUTHENTICATION_INITIALIZED
Global\SvcctrlStartEvent_A3752DX
\INSTALLATION_SECURITY_HOLD
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007E8.00000000.0000000F
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007E8.00000000.0000000F
MSCTF.SendReceiveConection.Event.IOH.IC
MSCTF.SendReceive.Event.IOH.IC
Popis chování:可执行文件签名信息
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\jtsb.dll(签名验证: 未通过)
Popis chování:隐藏指定窗口
Podrobnosti:[Window,Class] = [,Afx:400000:b:10011:1900010:0]
[Window,Class] = [,ComboLBox]
[Window,Class] = [,SysListView32]
[Window,Class] = [升级,Button]
[Window,Class] = [,_EL_PicBox]
Popis chování:可执行文件MD5
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\jtsb.dll ---> 093e860e1b5c9f4ab04f645f07c65d20
Popis chování:打开互斥体
Podrobnosti:RasPbFile
ShimCacheMutex
Local\_!MSFTHISTORY!_
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!temporary internet files!content.ie5!
Local\c:!documents and settings!administrator!cookies!
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!history!history.ie5!
Local\WininetStartupMutex
Local\WininetConnectionMutex
Local\WininetProxyRegistryMutex
Local\!IETld!Mutex
Spustit snímek obrazovky
VirSCAN

O VirSCAN | Ochrana soukromí | Kontakt | Přátelský odkaz | Pomozte VirSCAN
Překlad strongy
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号