VirSCAN VirSCAN

1, Můžete nahrát libovolné soubory, ale existuje limit 20Mb na soubor.
2, VirSCAN podporuje dekompresi Rar / Zip, ale musí obsahovat méně než 20 souborů.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.

Vyberte jazyk
Zatížení serveru
Server Load

Informace o souboru
Bezpečnostní hodnocení:77
Seznam chování
Základní informace
MD5:e4096e193a14e293da1d079cf5de3012
Typ souboru:Rar
Produkční společnost:
Verze:
Informace o Shell nebo kompilátoru:
Informace o podsouborech:暴风激活工具V17.0.exe / 92b29bff1b379ca61b2d1baa77940a4b / EXE
请先退出杀毒软件,再运行激活工具.txt / 456a45973ba554481ce4b3b8ad1388a9 / Unknown
klíčová opatření
Popis chování:修改原系统的EXE文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SogouExplorer\Extension\com.sogou.snapTaker\0.4.2\npprintscreen.dll
Popis chování:设置消息钩子
Podrobnosti:C:\WINDOWS\system32\dinput.dll
Popis chování:修改注册表_BHO
Podrobnosti:\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\NoExplorer
Popis chování:获取TickCount值
Podrobnosti:TickCount = 238781, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238796, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238859, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238875, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238921, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238984, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239031, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239046, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239062, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239109, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239171, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239234, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239296, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239359, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239421, SleepMilliseconds = 250.
Popis chování:查找PE资源信息
Podrobnosti:(FindResourceW) hModule = 0x00400000, ResName: c9(ID), ResType: DLLTYPE
Popis chování:获取窗口截图信息
Podrobnosti:Foreground window Info: HWND = 0x00010342, DC = 0x0c0101e7.
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
C:\DiskX\RECYCLER
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~\WebSlices~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache
C:\Documents and Settings\Administrator\IECompatCache
Popis chování:修改注册表_启动项
Podrobnosti:\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
Chování procesu
Popis chování:隐藏窗口创建进程
Podrobnosti:ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\FileSafe_auto.exe, CmdLine = "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\FileSafe_auto.exe"
Popis chování:创建进程
Podrobnosti:[0x00000aac]ImagePath = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe, CmdLine = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
[0x00000bb4]ImagePath = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe, CmdLine = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2956 CREDAT:79873
Popis chování:创建新文件进程
Podrobnosti:[0x00000a5c]ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe, CmdLine = "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe"
[0x00000a74]ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe, CmdLine = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe
[0x00000a84]ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe, CmdLine = "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe"
[0x00000a9c]ImagePath = C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe, CmdLine = "C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe"
[0x00000b04]ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe, CmdLine = "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe"
[0x00000cfc]ImagePath = C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\ASBarBroker.exe, CmdLine = "c:\program files\Baidu\{b8540bca-d6bc-f607-12bf-1da78a317522}\ASBarBroker.exe" -RegServer
Popis chování:创建下载文件进程
Podrobnosti:[0x00000afc]ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\FileSafe_auto.exe, CmdLine = "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\FileSafe_auto.exe"
Popis chování:创建本地线程
Podrobnosti:TargetProcess: klmnopqrstuvwxyz1.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2692, ThreadID = 2740, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2716, ProcessID = 2732, ThreadID = 2744, StartAddress = 20057ACA, Parameter = 00050034
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2716, ProcessID = 2732, ThreadID = 2748, StartAddress = 20057626, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2716, ProcessID = 2732, ThreadID = 2752, StartAddress = 2005781F, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2716, ProcessID = 2732, ThreadID = 2756, StartAddress = 2005790C, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2716, ProcessID = 2732, ThreadID = 2760, StartAddress = 20056EA8, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2716, ProcessID = 2732, ThreadID = 2764, StartAddress = 20056EC2, Parameter = 00000000
TargetProcess: klmnopqrstuvwxyz1.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2692, ThreadID = 2772, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: klmnopqrstuvwxyz1.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2692, ThreadID = 2776, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
TargetProcess: fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2820, ThreadID = 2852, StartAddress = 00C8C00A, Parameter = 00CD5EF0
TargetProcess: fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2820, ThreadID = 2856, StartAddress = 00E1F720, Parameter = 00E869F0
TargetProcess: fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2820, ThreadID = 2860, StartAddress = 00E1F720, Parameter = 00E869F0
TargetProcess: fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe, InheritedFromPID = 2628, ProcessID = 2820, ThreadID = 2884, StartAddress = 00E1F720, Parameter = 00E869F0
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2244, ProcessID = 2956, ThreadID = 2964, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2244, ProcessID = 2956, ThreadID = 2968, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
Popis chování:枚举进程
Podrobnosti:N/A
Chování souborů
Popis chování:创建文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe
C:\Program Files\Microsoft\px3.tmp
C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\dmlconf.dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\FileSafe_auto[1].exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\FileSafe_auto.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\vztr\ZipPackage.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Protocol.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Report.dll
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Baidu\Common\Global.db
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{EC0DCEC4-6760-11E9-91C0-7B****28}.dat
Popis chování:修改原系统的EXE文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SogouExplorer\Extension\com.sogou.snapTaker\0.4.2\npprintscreen.dll
Popis chování:创建可执行文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe
C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\FileSafe_auto.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\vztr\ZipPackage.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Protocol.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Report.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Program Files\Baidu\ASBarBroker.exe
C:\Program Files\Baidu\AddressBar.dll
C:\Program Files\Baidu\BrowserDownload.dll
C:\Program Files\Baidu\Heartbeat.dll
Popis chování:覆盖已有文件
Podrobnosti:C:\Program Files\Microsoft\px3.tmp
C:\Program Files\Internet Explorer\dmlconf.dat
Popis chování:复制文件
Podrobnosti:C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe ---> C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe
C:\Program Files\Baidu\AddressBar.dll ---> c:\program files\baidu\{b8540bca-d6bc-f607-12bf-1da78a317522}\addressbar.dll
C:\Program Files\Baidu\conf.xml ---> C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\conf.xml
C:\Program Files\Baidu\ASBarBroker.exe ---> C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\ASBarBroker.exe
C:\Program Files\Baidu\Report.dll ---> C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\Report.dll
C:\Program Files\Baidu\Protocol.dll ---> C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\Protocol.dll
C:\Program Files\Baidu\Heartbeat.dll ---> C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\Heartbeat.dll
C:\Program Files\Baidu\BrowserDownload.dll ---> C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\BrowserDownload.dll
Popis chování:内存映射方式修改可执行文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SogouExplorer\Extension\com.sogou.snapTaker\0.4.2\npprintscreen.dll
Popis chování:删除文件
Podrobnosti:C:\Program Files\Microsoft\px3.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\FileSafe_auto[1].exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFA6AE.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFBB16.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\favicon[1].ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\conf.xml
C:\Program Files\Baidu\conf.xml
C:\Program Files\Baidu\ASBarBroker.exe
C:\Program Files\Baidu\Heartbeat.dll
C:\Program Files\Baidu\BrowserDownload.dll
C:\Program Files\Baidu\AddressBar.dll
Popis chování:查找文件
Podrobnosti:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents
FileName = C:\Documents and Settings\All Users
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Documents
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\桌面
FileName = C:\DOCUME~1
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp
FileName = C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.zh-CN
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.zh-Hans
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.zh
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
C:\DiskX\RECYCLER
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~\WebSlices~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache
C:\Documents and Settings\Administrator\IECompatCache
Popis chování:修改文件内容
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe ---> Offset = 61440
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe ---> Offset = 122880
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe ---> Offset = 184320
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe ---> Offset = 245760
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe ---> Offset = 61440
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe ---> Offset = 61440
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe ---> Offset = 122880
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe ---> Offset = 184320
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe ---> Offset = 245760
C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe ---> Offset = 0
C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe ---> Offset = 4096
Chování sítě
Popis chování:下载文件
Podrobnosti:URLDownloadToFileW: http://do****om/1.0.0.1/FileSafe_auto.exe ---> C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\FileSafe_auto.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\FileSafe_auto.exe
URLDownloadToFileW: http://ww****om/favicon.ico ---> C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
Popis chování:连接指定站点
Podrobnosti:InternetConnectA: ServerName = do****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = ww****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = ur****om, PORT = 443, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0010, hConnect = 0x00cc0014, Flags = 0x00000200
Popis chování:打开HTTP连接
Podrobnosti:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489), hSession = 0x00cc0004
InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489), hSession = 0x00cc0004
InternetOpenA: UserAgent: VCSoapClient, hSession = 0x00cc0010
Popis chování:建立到一个指定的套接字连接
Podrobnosti:URL: go****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x000000ac
URL: fg****om, IP: **.133.40.**:443, SOCKET = 0x000000b8
URL: do****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000260
IP: **.0.0.**:1032, SOCKET = 0x000000d8
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x0000044c
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x0000058c
URL: ur****om, IP: **.133.40.**:443, SOCKET = 0x0000058c
IP: **.0.0.**:1037, SOCKET = 0x00000364
Popis chování:读取网络文件
Podrobnosti:hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =2048, BytesRead = 2048.
hFile = 0x00cc0018, BytesToRead =4095, BytesRead = 4095.
Popis chování:发送HTTP包
Podrobnosti:GET /1.0.0.1/FileSafe_auto.exe HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: do****om Connection: Keep-Alive
GET / HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Accept-Encoding: gzip, deflate Host: ww****om Connection: Keep-Alive
GET /favicon.ico HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: ww****om Connection: Keep-Alive
Popis chování:打开HTTP请求
Podrobnosti:HttpOpenRequestA: do****om:80/1.0.0.1/filesafe_auto.exe, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
HttpOpenRequestA: ww****om:80/, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400200
HttpOpenRequestA: ww****om:80/favicon.ico, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00600010
HttpOpenRequestA: ur****om:443/urs.asmx?msurs-client-key=vbr/huyhaw7pxi1/ponu9w%3d%3d&msurs-patented-lock=u7lhg4zfimi%3d, hConnect = 0x00cc0014, hRequest = 0x00cc0018, Verb: POST, Referer: , Flags = 0x04880300
Popis chování:按名称获取主机地址
Podrobnosti:gethostbyname: go****om
gethostbyname: fg****om
GetAddrInfoW: do****om
GetAddrInfoW: dr****om
GetAddrInfoW: ww****om
GetAddrInfoW: ur****om
Chování registru
Popis chování:删除注册表键
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\{63800dac-e7ca-4df9-9a5c-20765055488d}\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-FFFF-ABCDEFFEDCBA}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-FFFF-ABCDEFFEDCBA}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\JavaPlugin.1000\CLSID\
Popis chování:修改注册表_浏览器默认搜索引擎
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B8E20CD7-BAC2-4820-9AA6-1060B3AF25E2}\URL
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\DefaultScope
Popis chování:修改注册表_延迟重命名项
Podrobnosti:\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations
Popis chování:修改注册表_BHO
Podrobnosti:\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\NoExplorer
Popis chování:修改注册表
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache\C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache\C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache\C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache\C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\FileSafe_auto.exe
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache\C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{EC0DCEC4-6760-11E9-91C0-7B****28}
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\{63800dac-e7ca-4df9-9a5c-20765055488d}\Enable
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1EA4DBF0-3C3B-11CF-810C-00AA00389B71}\1.1\0\win32\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window_Placement
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\Count
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\Time
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\LoadTime
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\LoadTimeCount
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}\iexplore\Count
Popis chování:删除注册表键值
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\AddressBarUpdate
Popis chování:修改注册表_隐藏桌面图标设置
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}
Popis chování:修改注册表_启动项
Podrobnosti:\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
Další chování
Popis chování:创建互斥体
Podrobnosti:CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
KyUffThOkYwRRtgPP
RasPbFile
KMS10_Mutex
MSCTF.Shared.MUTEX.IOH
ReportDelegateMutex
Popis chování:隐藏指定窗口
Podrobnosti:[Window,Class] = [,ComboLBox]
[Window,Class] = [,BrowserFrameGripperClass]
[Window,Class] = [缩放级别,ToolbarWindow32]
[Window,Class] = [,msctls_progress32]
[Window,Class] = [,SysLink]
[Window,Class] = [,Static]
[Window,Class] = [文件大小未知,Static]
[Window,Class] = [打开此类文件前总是询问(&W),Button]
[Window,Class] = [发行者:,Static]
[Window,Class] = [http://www.yixun.com/ - Windows Internet Explorer,IEFrame]
[Window,Class] = [,UniversalSearchBand]
[Window,Class] = [,TravelBand]
[Window,Class] = [,CommandBarClass]
[Window,Class] = [,ReBarWindow32]
[Window,Class] = [,TabBandClass]
Popis chování:窗口信息
Podrobnosti:Pid = 2652, Hwnd=0x10344, Text = 支持全系列Windows系统和Office软件, ClassName = TsGroupBox.
Pid = 2652, Hwnd=0x10350, Text = 查看系统激活状态, ClassName = TsButton.
Pid = 2652, Hwnd=0x10346, Text = 激活方式一(PBR激活), ClassName = TsComboBox.
Pid = 2652, Hwnd=0x1034e, Text = 我只想激活Office, ClassName = TsCheckBox.
Pid = 2652, Hwnd=0x10342, Text = 暴风一键永久激活, ClassName = TMainForm.
Popis chování:修改后的可执行文件MD5
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SogouExplorer\Extension\com.sogou.snapTaker\0.4.2\npprintscreen.dll ---> a20a181a589af612ee60d6cc7db2ff61
Popis chování:打开事件
Podrobnosti:HookSwitchHookEnabledEvent
_fCanRegisterWithShellService
\SECURITY\LSA_AUTHENTICATION_INITIALIZED
DINPUTWINMM
Global\SvcctrlStartEvent_A3752DX
\INSTALLATION_SECURITY_HOLD
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007E8.00000000.0000000F
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007E8.00000000.0000000F
MSCTF.SendReceiveConection.Event.IOH.IC
MSCTF.SendReceive.Event.IOH.IC
Local\{C15730E2-145C-4c5e-B005-3BC753F42475}-once-flagMHLNGOAAEALAAAAA
Isolation Signal Registry Event (EC0DCEC1-6760-11E9-91C0-7B****28, 0)
Isolation Signal Registry Event (EC0DCEC2-6760-11E9-91C0-7B****28, 0)
IE_EarlyTabStart_0xb90
MSFT.VSA.COM.DISABLE.2956
Popis chování:修改后的可执行文件签名信息
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\SogouExplorer\Extension\com.sogou.snapTaker\0.4.2\npprintscreen.dll(签名验证: 未通过)
Popis chování:获取TickCount值
Podrobnosti:TickCount = 238781, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238796, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238859, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238875, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238921, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 238984, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239031, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239046, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239062, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239109, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239171, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239234, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239296, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239359, SleepMilliseconds = 250.
TickCount = 239421, SleepMilliseconds = 250.
Popis chování:调整进程token权限
Podrobnosti:SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
SE_DEBUG_PRIVILEGE
Popis chování:枚举窗口
Podrobnosti:N/A
Popis chování:查找PE资源信息
Podrobnosti:(FindResourceW) hModule = 0x00400000, ResName: c9(ID), ResType: DLLTYPE
Popis chování:获取窗口截图信息
Podrobnosti:Foreground window Info: HWND = 0x00010342, DC = 0x0c0101e7.
Popis chování:直接操作物理设备
Podrobnosti:\??\PhysicalDrive0
Popis chování:可执行文件签名信息
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe(签名验证: 未通过)
C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\FileSafe_auto.exe(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe(签名验证: 通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\vztr\ZipPackage.dll(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Protocol.dll(签名验证: 通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Report.dll(签名验证: 通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico(签名验证: 未通过)
C:\Program Files\Baidu\ASBarBroker.exe(签名验证: 通过)
C:\Program Files\Baidu\AddressBar.dll(签名验证: 通过)
C:\Program Files\Baidu\BrowserDownload.dll(签名验证: 通过)
C:\Program Files\Baidu\Heartbeat.dll(签名验证: 通过)
Popis chování:调用Sleep函数
Podrobnosti:[1]: MilliSeconds = 250.
[2]: MilliSeconds = 250.
[3]: MilliSeconds = 250.
Popis chování:创建事件对象
Podrobnosti:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
EventName = Isolation Signal Registry Event (EC0DCEC1-6760-11E9-91C0-7B****28, 0)
EventName = IE_EarlyTabStart_0xb90
EventName = Isolation Signal Registry Event (EC0DCEC2-6760-11E9-91C0-7B****28, 0)
EventName = MSCTF.SendReceive.Event.AGK.IC
EventName = MSCTF.SendReceiveConection.Event.AGK.IC
EventName = Local\RSS Eventing Event Event 00000b8c
EventName = Global\crypt32LogoffEvent
EventName = Local\bb4_29
EventName = IEFrame.EventCheckDefaultBrowser
Popis chování:可执行文件MD5
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0.exe ---> fa7200aa322284f44d9267da759eb809
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\klmnopqrstuvwxyz1.exe ---> 2d3cfe33ee49cce2ce856754ed75fafa
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ijklmnopqrstuvwxyz暴风激活工具V17.0Srv.exe ---> ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
C:\Program Files\Microsoft\DesktopLayer.exe ---> ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nopqrstuvwxyz_激活工具3.exe ---> 6d0e581f0ea82c4b097563c9dcb4f133
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\FileSafe_auto.exe ---> fe1d0ee5901dd167ee9b28eece31786c
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\fghijklmnopqrstuvwxy73351a00c84c94d3.exe ---> dafcf4141772aa93371798bec1c60a28
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\vztr\ZipPackage.dll ---> 8c9ca4772b66fdbab9a4d6974fed7844
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Protocol.dll ---> e8d9d410bcf59416c3fbceabae203a9c
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\yet\Report.dll ---> ec138d9bc7e32cb5992804a8070adbf4
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico ---> fe1d0ee5901dd167ee9b28eece31786c
C:\Program Files\Baidu\ASBarBroker.exe ---> e2077ddf00d3d6ff2780a7539e7feba8
C:\Program Files\Baidu\AddressBar.dll ---> 837f4057c4464fa1dfc51956a66a04e8
C:\Program Files\Baidu\BrowserDownload.dll ---> babb0be695edf7a4d152ea5898ed30c6
C:\Program Files\Baidu\Heartbeat.dll ---> e27d494d59d9179d54160b627e313a13
Popis chování:打开互斥体
Podrobnosti:Local\!IETld!Mutex
ShimCacheMutex
Local\_!MSFTHISTORY!_
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!temporary internet files!content.ie5!
Local\c:!documents and settings!administrator!cookies!
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!history!history.ie5!
Local\WininetStartupMutex
Local\WininetConnectionMutex
Local\WininetProxyRegistryMutex
RasPbFile
Local\!BrowserEmulation!SharedMemory!Mutex
CtfmonInstMutexDefaultS-*
Local\RSS Eventing Connection Database Mutex 00000b8c
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!application data!microsoft!feeds cache!
Local\!IECompat!Mutex
Popis chování:查找指定窗口
Podrobnosti:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CicLoaderWndClass,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Static,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_AutodialMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_WebCheckMonitor,]
Popis chování:加载新释放的文件
Podrobnosti:Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\vztr\ZipPackage.dll.
Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\yet\Report.dll.
Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\yet\Protocol.dll.
Image: C:\Program Files\Baidu\AddressBar.dll.
Image: C:\Program Files\Baidu\{B8540BCA-D6BC-F607-12BF-1DA78A317522}\addressbar.dll.
Image: C:\Program Files\Baidu\Report.dll.
Image: C:\Program Files\Baidu\Protocol.dll.
Spustit snímek obrazovky
VirSCAN

O VirSCAN | Ochrana soukromí | Kontakt | Přátelský odkaz | Pomozte VirSCAN
Překlad strongy
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号