VirSCAN VirSCAN

1, Můžete nahrát libovolné soubory, ale existuje limit 20Mb na soubor.
2, VirSCAN podporuje dekompresi Rar / Zip, ale musí obsahovat méně než 20 souborů.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.

Vyberte jazyk
Zatížení serveru
Server Load

Informace o souboru
Bezpečnostní hodnocení:18
Seznam chování
Základní informace
MD5:6f7bb3bf64b132fb5cfbe94acd5f24ee
Typ souboru:EXE
Produkční společnost:
Verze:1.0.0.0---1.0.0.0
Informace o Shell nebo kompilátoru:COMPILER:Elan
klíčová opatření
Popis chování:连接QQ登录服务器
Podrobnosti:InternetConnectA: ServerName = xui.ptlogin2.qq.com, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0010, Flags = 0x00000000
Popis chování:获取QQ临时密码
Podrobnosti:HttpOpenRequestA: xui.ptlogin2.qq.com:80/cgi-bin/qlogin, hConnect = 0x00cc0010, hRequest = 0x00cc0014, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400000
HttpOpenRequestA: xui.ptlogin2.qq.com:80/cgi-bin/qlogin, hConnect = 0x00cc0010, hRequest = 0x00cc0014, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Popis chování:直接获取CPU时钟
Podrobnosti:EAX = 0x6e7b8ff9, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9045, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9091, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b90dd, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9129, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9175, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b91c1, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b920d, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9259, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x712e91d5, EDX = 0x000000b5
Popis chování:获取TickCount值
Podrobnosti:TickCount = 280625, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280656, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280671, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280687, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 220803, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220818, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220865, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220881, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220896, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220975, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 221006, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 221021, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 221037, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 280953, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280968, SleepMilliseconds = 60000.
Chování procesu
Popis chování:创建本地线程
Podrobnosti:TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2660, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2832, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2836, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2840, StartAddress = 77E56C7D, Parameter = 001E9158
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2844, StartAddress = 769AE43B, Parameter = 001F1520
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2848, StartAddress = 015A507F, Parameter = 001296D0
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2856, StartAddress = 6359727B, Parameter = 0026DEF8
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2884, StartAddress = 6359727B, Parameter = 02C3D160
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2888, StartAddress = 6359727B, Parameter = 02C3D200
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2648, ThreadID = 2892, StartAddress = 015A507F, Parameter = 00128B1C
Chování souborů
Popis chování:创建文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\1456710017_ys168_com[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\navcancl[2]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\ErrorPageTemplate[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\errorPageStrings[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\httpErrorPagesScripts[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\background_gradient[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\info_48[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\bullet[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IUKHR8T2\qlogin[1]
Popis chování:覆盖已有文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\navcancl[2]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\ErrorPageTemplate[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\errorPageStrings[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\httpErrorPagesScripts[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\background_gradient[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\info_48[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\bullet[1]
Popis chování:查找文件
Podrobnosti:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS\system32\Ras\*.pbk
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS
FileName = C:\WINDOWS\system32
FileName = C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
FileName = C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
Popis chování:删除文件
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\1456710017_ys168_com[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\navcancl[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\ErrorPageTemplate[2]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\errorPageStrings[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\httpErrorPagesScripts[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\background_gradient[3]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\info_48[2]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IUKHR8T2\bullet[2]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\IUKHR8T2\qlogin[1]
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Popis chování:修改文件内容
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\navcancl[2] ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\ErrorPageTemplate[1] ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\errorPageStrings[1] ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\httpErrorPagesScripts[1] ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\background_gradient[1] ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\info_48[1] ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6TLOMATB\bullet[1] ---> Offset = 0
Chování sítě
Popis chování:连接指定站点
Podrobnosti:InternetConnectA: ServerName = 14****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
Popis chování:打开HTTP连接
Podrobnosti:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489), hSession = 0x00cc0004
Popis chování:建立到一个指定的套接字连接
Podrobnosti:URL: 14****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000364
URL: 14****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000458
URL: xu****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000388
URL: xu****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x000004d0
Popis chování:读取网络文件
Podrobnosti:hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =4096, BytesRead = 4096.
hFile = 0x00cc0014, BytesToRead =4096, BytesRead = 4096.
Popis chování:发送HTTP包
Podrobnosti:GET / HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: 14****om Connection: Keep-Alive
GET /cgi-bin/qlogin HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: xu****om Connection: Keep-Alive
Popis chování:打开HTTP请求
Podrobnosti:HttpOpenRequestA: 14****om:80/, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400200
HttpOpenRequestA: 14****om:80/, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
Popis chování:按名称获取主机地址
Podrobnosti:GetAddrInfoW: 14****om
GetAddrInfoW: xu****om
Chování registru
Popis chování:修改注册表
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Multimedia\DrawDib\vga.drv 1920x973x32(BGR 0)
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
Popis chování:删除注册表键值
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
Další chování
Popis chování:调整进程token权限
Podrobnosti:SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
Popis chování:创建互斥体
Podrobnosti:RasPbFile
CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
Local\!PrivacIE!SharedMemory!Mutex
CritOpMutex
MSIMGSIZECacheMutex
MSCTF.Shared.MUTEX.IOH
Popis chování:创建事件对象
Podrobnosti:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
EventName = MSCTF.SendReceive.Event.MEL.IC
EventName = MSCTF.SendReceiveConection.Event.MEL.IC
Popis chování:打开互斥体
Podrobnosti:RasPbFile
ShimCacheMutex
Local\!IETld!Mutex
Local\_!MSFTHISTORY!_
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!temporary internet files!content.ie5!
Local\c:!documents and settings!administrator!cookies!
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!history!history.ie5!
Local\WininetStartupMutex
Local\WininetConnectionMutex
Local\WininetProxyRegistryMutex
CtfmonInstMutexDefaultS-*
Popis chování:查找指定窗口
Podrobnosti:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_AutodialMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_WebCheckMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CicLoaderWndClass,]
Popis chování:获取QQ临时密码
Podrobnosti:HttpOpenRequestA: xui.ptlogin2.qq.com:80/cgi-bin/qlogin, hConnect = 0x00cc0010, hRequest = 0x00cc0014, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400000
HttpOpenRequestA: xui.ptlogin2.qq.com:80/cgi-bin/qlogin, hConnect = 0x00cc0010, hRequest = 0x00cc0014, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
Popis chování:窗口信息
Podrobnosti:Pid = 2648, Hwnd=0x10376, Text = 下载完毕, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x10378, Text = 获取文件信息:, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x1037a, Text = / (来自 update.exe), ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x1037e, Text = 文件大小未知, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x10380, Text = 估计剩余时间:, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x10382, Text = 已下载:, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x10384, Text = 下载到:, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x10386, Text = 传输速度:, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x1038e, Text = 下载完成后关闭此对话框(&C), ClassName = Button(CheckBox).
Pid = 2648, Hwnd=0x10390, Text = 打开(&O), ClassName = Button.
Pid = 2648, Hwnd=0x10392, Text = 打开文件夹(&F), ClassName = Button.
Pid = 2648, Hwnd=0x10394, Text = 取消, ClassName = Button.
Pid = 2648, Hwnd=0x2035e, Text = 已完成安装 0% - / (来自 1456710017.ys168.com), ClassName = #32770.
Pid = 2648, Hwnd=0x10442, Text = 您想运行或保存此文件吗?, ClassName = Static.
Pid = 2648, Hwnd=0x10446, Text = 名称:, ClassName = Static.
Popis chování:获取TickCount值
Podrobnosti:TickCount = 280625, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280656, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280671, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280687, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 220803, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220818, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220865, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220881, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220896, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 220975, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 221006, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 221021, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 221037, SleepMilliseconds = 100.
TickCount = 280953, SleepMilliseconds = 60000.
TickCount = 280968, SleepMilliseconds = 60000.
Popis chování:获取光标位置
Podrobnosti:CursorPos = (80,18468), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (6373,26501), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (19208,15725), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (11517,29359), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (27001,24465), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (5744,28146), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (23320,16828), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (10000,492), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (3034,11943), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (4866,5437), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (32430,14605), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (3941,154), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (331,12383), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (17460,18717), SleepMilliseconds = 60000.
CursorPos = (19757,19896), SleepMilliseconds = 60000.
Popis chování:连接QQ登录服务器
Podrobnosti:InternetConnectA: ServerName = xui.ptlogin2.qq.com, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0010, Flags = 0x00000000
Popis chování:打开事件
Podrobnosti:HookSwitchHookEnabledEvent
\SECURITY\LSA_AUTHENTICATION_INITIALIZED
Global\SvcctrlStartEvent_A3752DX
\INSTALLATION_SECURITY_HOLD
MSFT.VSA.COM.DISABLE.2648
MSFT.VSA.IEC.STATUS.6c736db0
_fCanRegisterWithShellService
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007E8.00000000.00000010
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007E8.00000000.00000010
MSCTF.SendReceiveConection.Event.IOH.IC
MSCTF.SendReceive.Event.IOH.IC
Popis chování:调用Sleep函数
Podrobnosti:[1]: MilliSeconds = 60000.
[2]: MilliSeconds = 100.
[3]: MilliSeconds = 60000.
[4]: MilliSeconds = 100.
[5]: MilliSeconds = 60000.
[6]: MilliSeconds = 60000.
Popis chování:隐藏指定窗口
Podrobnosti:[Window,Class] = [,SysLink]
[Window,Class] = [,Static]
[Window,Class] = [文件大小未知,Static]
[Window,Class] = [打开此类文件前总是询问(&W),Button]
[Window,Class] = [发行者:,Static]
[Window,Class] = [,Shell Embedding]
[Window,Class] = [,Internet Explorer_Server]
Popis chování:直接获取CPU时钟
Podrobnosti:EAX = 0x6e7b8ff9, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9045, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9091, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b90dd, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9129, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9175, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b91c1, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b920d, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x6e7b9259, EDX = 0x000000b5
EAX = 0x712e91d5, EDX = 0x000000b5
Spustit snímek obrazovky
VirSCAN

O VirSCAN | Ochrana soukromí | Kontakt | Přátelský odkaz | Pomozte VirSCAN
Překlad strongy
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号