VirSCAN VirSCAN

1, Můžete nahrát libovolné soubory, ale existuje limit 20Mb na soubor.
2, VirSCAN podporuje dekompresi Rar / Zip, ale musí obsahovat méně než 20 souborů.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.

Vyberte jazyk
Zatížení serveru
Server Load

Informace o souboru
Bezpečnostní hodnocení:50
Seznam chování
Základní informace
MD5:23f24e4d8a53efd7944ff2b7add96fab
Typ souboru:EXE
Produkční společnost:
Verze:
Informace o Shell nebo kompilátoru:COMPILER:Elan
klíčová opatření
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Popis chování:直接获取CPU时钟
Podrobnosti:EAX = 0xf18f2dc0, EDX = 0x000000b6
EAX = 0xf18f2e0c, EDX = 0x000000b6
EAX = 0x2e1f6c1d, EDX = 0x000000b7
EAX = 0x2e1f6c69, EDX = 0x000000b7
EAX = 0x2e1f6cb5, EDX = 0x000000b7
EAX = 0x2e1f6d01, EDX = 0x000000b7
Popis chování:获取窗口截图信息
Podrobnosti:Foreground window Info: HWND = 0x0001036c, DC = 0x0a010375.
Chování procesu
Popis chování:创建本地线程
Podrobnosti:TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2708, ThreadID = 2844, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2708, ThreadID = 2852, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2708, ThreadID = 2856, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
Chování souborů
Popis chování:设置特殊文件夹属性
Podrobnosti:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
Popis chování:查找文件
Podrobnosti:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS\system32\Ras\*.pbk
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
Chování sítě
Popis chování:连接指定站点
Podrobnosti:InternetConnectA: ServerName = di****et, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
Popis chování:打开HTTP连接
Podrobnosti:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489), hSession = 0x00cc0004
Popis chování:建立到一个指定的套接字连接
Podrobnosti:URL: di****et, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000348
Popis chování:读取网络文件
Podrobnosti:hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =4096, BytesRead = 4096.
Popis chování:发送HTTP包
Podrobnosti:POST /jiancewangluo.asp HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn Referer: http://diskgen.3vzhuji.net/jiancewangluo.asp Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: di****et Content-Length: 0 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache
Popis chování:打开HTTP请求
Podrobnosti:HttpOpenRequestA: di****et:80/jiancewangluo.asp, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: POST, Referer: , Flags = 0x04400000
Popis chování:按名称获取主机地址
Podrobnosti:GetAddrInfoW: di****et
Chování registru
Popis chování:修改注册表
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Multimedia\DrawDib\vga.drv 1920x973x32(BGR 0)
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
Popis chování:删除注册表键值
Podrobnosti:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
Další chování
Popis chování:创建互斥体
Podrobnosti:CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
RasPbFile
MSCTF.Shared.MUTEX.IOH
Popis chování:创建事件对象
Podrobnosti:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
Popis chování:打开互斥体
Podrobnosti:ShimCacheMutex
Local\_!MSFTHISTORY!_
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!temporary internet files!content.ie5!
Local\c:!documents and settings!administrator!cookies!
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!history!history.ie5!
Local\WininetStartupMutex
Local\WininetConnectionMutex
Local\WininetProxyRegistryMutex
Local\!IETld!Mutex
RasPbFile
Popis chování:查找指定窗口
Podrobnosti:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
Popis chování:窗口信息
Podrobnosti:Pid = 2708, Hwnd=0x1036c, Text = 确定, ClassName = Button.
Pid = 2708, Hwnd=0x10370, Text = 网络连接出现错误!, ClassName = Static.
Pid = 2708, Hwnd=0x1036a, Text = 连接错误, ClassName = #32770.
Popis chování:打开事件
Podrobnosti:HookSwitchHookEnabledEvent
\SECURITY\LSA_AUTHENTICATION_INITIALIZED
Global\SvcctrlStartEvent_A3752DX
\INSTALLATION_SECURITY_HOLD
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007E8.00000000.00000010
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007E8.00000000.00000010
MSCTF.SendReceiveConection.Event.IOH.IC
MSCTF.SendReceive.Event.IOH.IC
Popis chování:获取窗口截图信息
Podrobnosti:Foreground window Info: HWND = 0x0001036c, DC = 0x0a010375.
Popis chování:直接操作物理设备
Podrobnosti:\??\PhysicalDrive0
Popis chování:隐藏指定窗口
Podrobnosti:[Window,Class] = [,_EL_Timer]
[Window,Class] = [,Button]
Popis chování:直接获取CPU时钟
Podrobnosti:EAX = 0xf18f2dc0, EDX = 0x000000b6
EAX = 0xf18f2e0c, EDX = 0x000000b6
EAX = 0x2e1f6c1d, EDX = 0x000000b7
EAX = 0x2e1f6c69, EDX = 0x000000b7
EAX = 0x2e1f6cb5, EDX = 0x000000b7
EAX = 0x2e1f6d01, EDX = 0x000000b7
Spustit snímek obrazovky
VirSCAN

O VirSCAN | Ochrana soukromí | Kontakt | Přátelský odkaz | Pomozte VirSCAN
Překlad strongy
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号